محمد تقی مصباح یزدی

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

همراه
چینی زرین مطالب
گیلار

جدیدترین ها

محمد تقی مصباح یزدی
محمد تقی مصباح یزدی

بیوگرافی

آلبــــوم

تک فایــــل

مجمــــوعه ها

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 73

نواهنگی آموزنده با سخنان «آیت الله محمد تقی مصباح یزدی» با موضوع «حالت دائمی انسان که باید همیشه خود را نادان بداند»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)(1:52)

01':52''

436

1

0

/Play/171336/جهل-ذاتی

نواهنگی زیبا و گوش نواز با موضوع «تشبیه دنیا به مسافرت در وصیت امام علی(علیه السلام) به امام حسن مجتبی(علیه السلام)» با بیان «آیت الله مصباح یزدی»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)(3:54)

03':54''

628

3

0

/Play/156343/مسافــــر

بيانات آیت الله مصباح يزدي پیرامون « ايام محرم فرصتي براي معرفت ديني، جريان عاشوراء عامل بقاء دين اسلام، بررسي تاريخي صدر اسلام» (27:58)

27':58''

274

1

0

/Play/98735/ريشه-يابي-حادثه-عاشوراء(1)

سخنراني استاد مصباح يزدي با موضوع «سياست بني اميه در غصب خلافت، عكس العمل مردم در مقابل توطئه هاي بني اميه و غاصبين خلافت، فريب مردم ساده توسط بني اميه» (24:43)

24':43''

277

0

/Play/98734/ريشه-يابي-حادثه-عاشوراء(2)

سخنراني آیت الله مصباح يزدي درباره« اصلاحات آمريكائي، نقش غرب در نابود كردن اسلام به اسم اصلاح ديني، آثار علاقه به دنيا، نقش منحرفين ديني در سقوط جامعه ديني» (26:42)

26':42''

255

1

0

/Play/98731/صلاح-و-فساد-از-ديدگاه-هاي-مختلف(2)

سخنرانی آيت الله مصباح يزدي پيرامون «انحراف مسلمين بعد از رحلت پيامبر(ص)، برخورد علي(ع) با انحراف مردم و سيري از تاريخ بعد از رحلت پيامبر(ص)» (25:53)

25':53''

292

0

/Play/98729/نقش-مردم-در-پيدايش-حادثه-كربلا(1)

سخنان حضرت آيت الله مصباح يزدي در موضوعات «تبعيض و تقسيم ناعادلانه بيت المال از زمان عثمان، مقايسه زمان امام حسين(ع) با زمان علي(ع)، فساد دستگاه خلافت» (27:41)

27':41''

272

0

/Play/98727/نقش-مردم-در-پيدايش-حادثه-كربلا(2)

سخنراني آيت الله مصباح يزدي تحت عنوان «تأكيد به شناخت عميق حوادث تاريخي، عبرت از حوادث تاريخي، تحليل جريانهاي كربلا» (24:12)

24':12''

410

0

/Play/98725/تاريخ-درس-عبرت(1)

سخنرانی حضرت آيت الله مصباح يزدي با موضوعات «انتخاب مسير حق و باطل، نقش افكار و گرايش هاي باطني در اين انتخاب، انحراف در شناخت و گرايش» (21:11)

21':11''

300

0

/Play/98724/تاريخ-درس-عبرت(2)

سخنرانی آيت الله مصباح يزدي پيرامون «بدعت، آثار بدعت در جامعه ديني، حق و باطل و مخلوط كردن حق و باطل براي انحراف مردم» (17:05)

21':44''

320

0

/Play/98722/تاريخ-درس-عبرت(3)

سخنرانی آيت الله مصباح يزدي با عناوين «پيدايش انحرافات در جامعه اسلامي، گمراه شدن مردم، بصيرت اهل يقين در زمان فتنه» (21:44)

21':44''

273

0

/Play/98714/ناداني-مردم-در-حادثه-عاشوراء(1)

سخنان استاد مصباح يزدي پيرامون «سستي مردم در مبارزه با باطل، انحراف خواص جامعه اسلامي و اشاره به حوادث و فتنه ها در زمان امروز» (24:24)

24':24''

235

0

/Play/98713/ناداني-مردم-در-حادثه-عاشوراء(2)

سخنرانی آيت الله مصباح يزدي در موضوع «انسان شناسي، عوامل شكل گيري شخصيت انسان، نظريات روانشناسان در اين مورد و ايراد اين نظريه با اشاره به نمونه هائي از حادثه كربلا» (25:27)

25':27''

262

1

0

/Play/98712/انتخاب-مسير-حق-و-باطل(1)

سخنراني استاد اخلاق مصباح يزدي با موضوع «اختيار انسان در انتخاب مسير، رد نظريه جبر در تاريخ، دعوت مردم كوفه از امام(ع) براي بيعت با ايشان» (11:06)

11':06''

213

0

/Play/98711/انتخاب-مسير-حق-و-باطل(2)

سخنرانی آيت الله مصباح يزدي درباره «نقش هوي وهوس در انحراف مردم، آرزوهاي بلند موجب بيعت شكني مردم، دنيا طلبان زمان امام حسين(ع)» (17:59)

17':59''

238

0

/Play/98710/انتخاب-مسير-حق-و-باطل(3)

سخنراني آیت الله مصباح يزدي درباره« تعالي انسان و تنزل انسان، شناخت انحراف براي تكامل جامعه اسلامي، اشاره به جريان تاريخي در اين مورد» (21:04)

21':04''

242

0

/Play/98709/عوامل-اجتماعي-تعالي-و-تنزل-انسان(1)

سخنرانی آيت الله مصباح يزدي تحت عنوان «حيات حقيقي انسان، دفاع از زندگي سعادتمند و اينكه دين اسلام حيات حقيقي انسان ها» (23:21)

23':21''

248

1

0

/Play/98708/عوامل-اجتماعي-تعالي-و-تنزل-انسان(2)

سخنراني آیت الله مصباح يزدي با عنوان «كلام سيدالشهداء(ع) با اصحاب خويش در شب عاشوراء، سخنان امام(ع) در روز عاشوراء با دشمن، دل نبستن به دنيا» (21:32)

21':32''

236

0

/Play/98707/عوامل-اجتماعي-تعالي-و-تنزل-انسان(3)

سخنرانی آيت الله مصباح يزدي پيرامون «معرفت اهل بيت، معرفت دوستان اهل بيت، برائت از دشمنان اهل بيت با اشاره به تاريخ كربلا» (21:36)

21':36''

248

0

/Play/98706/درس-هایي-از-نهضت-عاشوراء(1)

سخنرانی آيت الله مصباح يزدي درباره «عنايات الهي به شيعيان واقعي اهل بيت، ترويج فرهنگ تساهل و تسامح، آلوده كردن جامعه به فساد و فحشاء از طرف منحرفان داخلي و دشمنان خارجي» (18:22)

18':22''

247

0

/Play/98705/درس-هایي-از-نهضت-عاشوراء(2)

بیانات آیت الله مصباح یزدی درباره این که «ولی فقیه باید در صدور احکام حکومتی و ولائی، مصالح زمانی و مکانی را رعایت کند» (19:03)

19':03''

461

0

/Play/80757/ولی-فقیه

بخش اول درس اخلاق استاد مصباح یزدی (پندهای پیامبر به ابوذر) پیرامون عبادت و مراحل بندگی خدا (13:31)

00':00''

406

1

0

/Play/78229/بندگی-و-راه-رستگاری(1)

بخش دوم درس اخلاق استاد مصباح یزدی (پندهای پیامبر به ابوذر) پیرامون مراحل بندگی (19:13)

00':00''

341

0

/Play/78228/بندگی-و-راه-رستگاری(2)

بخش اول درس اخلاق استاد مصباح یزدی (پندهای پیامبر به ابوذر) پیرامون سلامتی و فراغت بعنوان دو نعمت ناشناخته و جوانی دوران نشاط و سرزندگی (17:51)

00':00''

450

0

/Play/78227/بهره-گیری-صحیح-از-نعمت-های-الهی(1)

بخش دوم درس اخلاق استاد مصباح یزدی(پندهای پیامبر به ابوذر) پیرامون اینکه زندگی دنیا بستر انتخاب رشد و تعالی انسانها می باشد (20:40)

00':00''

280

0

/Play/78222/بهره-گیری-صحیح-از-نعمت-های-الهی(2)

بخش اول درس اخلاق استاد مصباح یزدی(پندهای پیامبر به ابوذر) پیرامون استفاده به موقع از فرصتها و كنار زدن آروزهای طولانی و اصالت دادن به آخرت (20:26)

00':00''

394

1

0

/Play/78221/استفاده-بینه-از-عمر(1)

بخش دوم درس اخلاق استاد مصباح یزدی(پندهای پیامبر به ابوذر) پیرامون انجام به موقع تكلیف و وظایف و اینکه اندیشه به مرگ پایان بخش آرزوهای طولانی است (24:33)

00':00''

280

0

/Play/78219/استفاده-بینه-از-عمر(2)

بخش اول درس اخلاق استاد مصباح یزدی(پندهای پیامبر به ابوذر) پیرامون عاقبت گناه و تاثیری كه گناه در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها می تواند داشته باشد (12:38)

00':00''

294

0

/Play/78218/استفاده-شایسته-از-توانائی-فعلی(1)

بخش دوم درس اخلاق استاد مصباح یزدی (پندهای پیامبر به ابوذر) پیرامون لزوم قدردانی نعمت عمر و انجام به موقع وظایف (13:10)

00':00''

265

0

/Play/78216/استفاده-شایسته-از-توانائی-فعلی(2)

بخش اول درس اخلاق استاد مصباح یزدی(پندهای پیامبر به ابوذر) پیرامون لزوم قدردانی از نعمت های الهی و غافل نبودن از سرمایه های جوانی و سلامتی (11:54)

00':00''

441

1

0

/Play/78215/كار-امروز-را-به-فردا-مسپار(1)

بخش دوم درس اخلاق استاد مصباح یزدی(پندهای پیامبر به ابوذر) پیرامون اینكه تا كی نعمتی در اختیار انسان می باشد (12:43)

00':00''

366

0

/Play/78213/كار-امروز-را-به-فردا-مسپار(2)

بخش اول درس اخلاق استاد مصباح یزدی (پندهای پیامبر به ابوذر) پیرامون فرجام عدم علم اندوزی و فرجام كسب علم جهت فریفتن مردم (20:43)

00':00''

466

0

/Play/78209/تحصیل-علم-برای-اهداف-دنیوی(1)

بخش دوم درس اخلاق استاد مصباح یزدی (پندهای پیامبر به ابوذر) پیرامون خصلت اعتراف به جهل توسط عالمان الهی و بزرگترین حسرت عالِم در قیامت در بیان امیرالمومنین(ع) (19:24)

00':00''

356

0

/Play/78207/تحصیل-علم-برای-اهداف-دنیوی(2)

بخش اول درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون پندهای پیامبر به ابوذر با عناوین عظمت حقوق خداوند و بی شمار بودن نعمتهای او و كوتاهی عمر و بقای اعمال خوب و بد انسان و تجسم كردار دنیوی انسان در قیامت می باشد (14:46)

00':00''

370

0

/Play/78206/نعمتهای-الهی-و-وظایف-ما(1)

بخش دوم درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون پندهای پیامبر به ابوذر با موضوعات ناگهانی بودن مرگ عامل تنبه و بیداری و تقدیر انسان و دور ماندن آن از دستبرد دیگران و توحید افعالی و منشا خیر بودن خداوند می باشد (16:36)

00':00''

265

0

/Play/78204/نعمتهای-الهی-و-وظایف-ما(2)

بخش اول درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون پندهای پیامبر به ابوذر كه در موضوعات همنشینی با پرهیزگاران و فقیهان و تفاوت گناه در نگرش مومن و كافر و لزوم انتخاب رفیق شایسته و بزرگ انگاشتن گناه و خطر عالمان بی بند و بار و جاهلان بی خرد و ناآگاه بحث كرده اند (17:11)

00':00''

373

0

/Play/78203/بیداری-و-هوشیاری-مومن(1)

بخش دوم درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون پندهای پیامبر به ابوذر با عناوین توجه به گناه و سنگین شمردن آن نتیجه لطف و عنایت خداوند و لزوم توجه به عظمت كسی كه مخالفت می شود نه كوچكی گناه (19:13)

00':00''

293

0

/Play/78201/بیداری-و-هوشیاری-مومن(2)

بخش اول درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون پندهای پیامبر به ابوذر در موضوعات پی آمد همسوئی و عدم همسوئی قول و عمل و نقش گناه در محروم گشتن از روزی می باشد (16:34)

00':00''

280

0

/Play/78199/همسوئی-قول-و-عمل-و-پاسداری-از-زبان(1)

بخش دوم درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون پندهای پیامبر به ابوذر با موضوعات گناه در زنجیره علتها و پاسداری زبان و دوری از كارهای بیهوده و توجه به این مطلب اساسی كه مواظب كلمات و جملاتی كه ادا می كنیم باشیم كه در غیر این صورت كفران نعمت زابن است (20:54)

00':00''

258

0

/Play/78198/همسوئی-قول-و-عمل-و-پاسداری-از-زبان(2)

بخش اول درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون پندهای پیامبر به ابوذر با عناوین تقسیم بندی برخی از پندهای پیامبر و مقام عابدان و شب زنده داران و تفاوت بهشتیان در بهره مندی از مقامهای بهشتی می باشد (13:59)

00':00''

382

0

/Play/78197/نماز-و-تفاوت-درجات-بهشتیان(1)

بخش دوم درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون پندهای پیامبر به ابوذر با موضوعات علاقه شدید پیامبر به نماز و نماز كلید سعادت و خوشبختی و درك شیرین عبادت رمز تدوام عبادت در هر زمان و هر مكانی می باشد (16:54)

00':00''

304

0

/Play/78196/نماز-و-تفاوت-درجات-بهشتیان(2)

بخش اول درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون پندهای پیامبر به ابوذر با عناوین پیشگامان بهشت و فطرت كمال جوئی و مقام و منزلت برخی تكالیف و توجه به انجام تكالیف الهی بحث می كند (15:52)

00':00''

302

0

/Play/78193/پیشگامان-بهشت-و-درجات-بهشت(1)

بخش دوم درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون پندهای پیامبر به ابوذر با عناوین مقام و منزلت نماز و مقام و منزلت روزه و مقام و منزلت جهاد و تفاوت مومنان در برخورداری از درجات مختلف بهشت (18:09)

00':00''

290

0

/Play/78190/پیشگامان-بهشت-و-درجات-بهشت(2)

بخش اول درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون شخصیت امیرالمومنین و اظهار عجز از درك و شناخت شخصیت ایشان و اینكه اگر انبیاء و اهل بیت نبودند بشریت در گمراهی بودند (14:58)

00':00''

240

0

/Play/78187/علی-ای-همای-رحمت-تو-چه-آیتی-خدا-را

بخش دوم درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون معرفت نسبت به امیرالمومنین، غفلت مردم و علل گمراهی خوارج (12:17)

00':00''

360

0

/Play/78186/نكند-مكر-بنی-ساعده-تكرار-شود

بخش اول درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون پندهای پیامبر به ابوذر با موضوعات خوف و حزن، دوری از گناه و رشد معنوی انسان (14:18)

00':00''

268

0

/Play/78183/خوف-و-حزن(1)

بخش دوم درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون پندهای پیامبر به ابوذر با عناوین تفاوت خوف و حزن و اینكه دنیا زندان مومن است و اندیشه درباره جهنم عامل خوف و اندوه مومن می باشد (15:33)

00':00''

407

0

/Play/78181/خوف-و-حزن(2)

بخش اول درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون پندهای پیامبر به ابوذر با عناوین علم سودمند، امنیت و آرامش در بهشت و بخشش گناهان ثمره ترس از خداوند می باشد (12:17)

00':00''

268

0

/Play/78179/خدایا-مرا-ببخش

بخش دوم درس اخلاق استاد مصباح یزدی پیرامون پندهای پیامبر به ابوذر با موضوع توجه به گناه و دوری از شیطان (12:49)

00':00''

255

0

/Play/78178/در-خدمت-شیطان

بخش دوم سخنان آیت الله مصباح یزدی پیرامون این مطلب که هدف خدا از آفرینش انسان چیست؟«انسان برای تکامل آفریده شده است و آیاتی که دلالت بر هدف آفرینش هست» (30:42)

00':00''

662

1

0

/Play/77698/هدف-آفرینش