عبدالعظیم صاعدی

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

همراه اول
کلینیک ایران نوین
scholl

جدیدترین ها

عبدالعظیم صاعدی
عبدالعظیم صاعدی

بیوگرافی

عبدالعظیم صاعدی متولد 1324 و فارغ‌التحصیل رشته الهیات است. مجموعه‌های شعر «سلام بر بعثت»، «غنچه‌های سجود»، «چرا با من نمی‌خوانی»، «کلید هفت آسمان»، «نام دیگر زمین»، «پرسه در پاییز»، «گزیده ادبیات معاصر»، «ارتفاع بیدار عشق»، ایستادن روی بال‌ها» و کتاب‌هایی چون «مقدمه‌ای بر کتاب تذکره المتقین»، «خداباوری در شعر فروغ»، «مقدمه‌ای بر تماشاگه راز اثر استاد شهید مرتضی مطهری» از آثار او به شمار می‌آیند.

آلبــــوم

تک فایــــل

مجمــــوعه ها

ویدئوهــــا

«تا درهای رویا را جاودانه بر اهریمن زادگان زمین، کابوس بردگان زمان ببندند، خواستند بی مهابا به خاک و خون بغلتند، 72 تن بودند، کربلایی، ناب نینوایی، نامشان را از نسیم های رهگذر، در نجوای بازکردن پنجره ها بپرس. از پرتو های پرحلاوت بالندگی»: با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید

00':54''

183

4

0

/Play/195497/کابوس-بردگان

«لبسابه ای آب را از حسین و حسینیان دریغ اگر نمی کرد، بسیط زمین برای همیشه دچار کویر نمی شد»: با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید

00':54''

80

1

0

/Play/195496/کویر

«حتی به رنگ بال یک پروانه، یک گلبرگ گل بنفشه، زمین رویایی برای عرضه به جهانیان نداشت. تهی زاری بود بدون عطری رام، شمیمی وحشی، بی کلامی تازه، حرفی نو آوازه. امپراطوری ها با کاخ هایی از فلسفه، سلطنت ها با قلعه هایی از سیاست در بافت بید زده خود ویرانتر می شدند. و جاهلیت، صیاد پرعداوت دوباره در جستجوی مشاطه بود و افول مجدد زمان در سیاهچاله های پیچان بت پرستی. کلید کارزار آل رسول، رمز قفل عاشورا. اینک چهارده قرن و هفتاد ودو ایینه ...»: با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید

02':28''

60

1

0

/Play/195493/کلید-کارزار

«سالی یک ماه را تمام فرهنگنامه ها واژه به واژه سیاهپوشند، در جستجوی کلمات شاد لغت های شفاف کتاب های لغت را کنار یازده ماه دیگر ورق بزن»: با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپی

01':12''

65

1

0

/Play/195491/کنار-یازده-ماه

«مادرش خاتون ای ها، آب مهریه او بود. چگونه به آتش و دود فرصت سلطنت دهد، به یزید. ظلمت پرستی که نیاکانش خاموشگران ذات فانوس، قاتلان قبیله رویا، قبله ها را نجاست کابوس. آه، اینان از کجای کدام عضو اسفل تاریخ بیرون زده اند که اینگونه بیگانه اند با رحمت های میانجی منطق. پس خون بهاء، خون بهاء»: با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید

01':46''

87

1

0

/Play/195488/خاموشگران-ذات-فانوس

«نامت زمزمه بی اختیار هر لحظه ام و بی اختیار تر از من، جویبارهای مژگانم که امان نمی دهند خشکی های زمین را ببینم »: با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید

00':46''

133

0

/Play/195487/خشکی-های-زمین

«آدمی اسیر دلتنگی ابرهای بی چراغ، از انسان و فکرهای آسمانی اش اسکلتی مانده بود. دهانش انباشته از خاکستر حروفی نه آبی نه سبز، سرخ سرخ میراث قابیل. بی حدوث عاشورا دروازه های رویا فرصت برای عشق ورزیدن، نشستن کنار ذات گل سرخ، همگامی با حقیقت آب و آزادی، بازهم بسته می ماند و در کف دستهای هیج گس نه ماه سیم گون و نه ماه و نه خورشید بی تن پوش»: با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید

01':50''

157

0

/Play/176346/خورشید-بی-تن-پوش

«ظلم و فصل های متعفنش که در گذر، و پیراهن زمین که از چنین لوث و لکه ای باید پاک باشد و از رویا و عشق سینه چاک. تاریخ ولگردی ژنده بود با چشمانی غیپوش در پسگردی واژگون و سیاه، تباه. و حسین اینک حلقوم جوان جدش. هیچ نسل نمی باید غریبه باشد با آسمان هیچ زمان. لاجرم، با خدایان ظلم و ظلمت و تزویر بی هیچ درنگ، سیر میدان و رزم و شمشیر»: با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید

01':52''

89

0

/Play/176345/لاجرم

شعر «مقروض» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: در ظلمت آن شبان که ماه مقروض زمین است، حسین باوران مهتابی دیگر را از افقهای پیشانی بر می تابند. زمین به یقین مقروض آنهاست.

01':12''

152

1

0

/Play/176344/مقروض

شعر «محالی بی مجال» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: روزگار همچنان در چله های زخم دچار، و عادت های ساده زندگی، خوشبخت زیستن محال بود و بی مجال. ده انگشتان شکسته رویا باید التیام می یافت و رویاهای تندرست دوباره دست جهان و جهانیان را می فشرد، ظهر عاشورا ظهور التیام درد در ده انگشت رویا بود و پایان کرشمه شور بختی ها.

01':42''

114

0

/Play/176343/محالی-بی-مجال

«عاشورا آسمان آسمان ستاره بود سرریز بر خاکدان خالی از پرتو. می خواست جهان طبقی از نور باشد و دیگر هیچ. پس با بزرگترین و کوچکترین دستش بی مضایقه جنگید و به جغرافیای رویا و اخلاص آیینه ها مرزهای تازه بخشید»: با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید

01':28''

92

0

/Play/176342/مرزهای-تازه

شعر «نبض جاودانه زیستن» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: و دیگر یزید ورق پاره ای از تاریخ نه، جغرافیایی بود سراب ساز، آفت پرور. جغرافیایی حُرم سموم هوایش تیغ بر گلوگاه باورمندان به بلور واژه های آخرین پیامبر. وا اسفا، مرزهای مرموز و در خودواسع این جغرافیا اینک از شش سو حواری ها را می ربود و یزیدمستان با چه غوغای هولناکی تکثیر می شدند...

05':26''

141

0

/Play/176341/نبض-جاودانه-زیستن

«نهالکم که مثل حیرتی کنار جوی دمیده ای، نترس نلرز بادهای سرکش نیز برگی از تو به یادگار نخواهند برد، بر تو اسمی حسینی نهادهم ، همان آفریدگار عاشورا پروردگار دوباره رویا. زود آ، بهار را در شکوفه و گل بیدار خواهی کرد»: با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید

01':40''

114

0

/Play/176340/نهالک-و-بهار

شعر «نامیرا» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: آی درخت خشک، جنگل خواهی شد، آشتی گاه برگ و باد و مه، وز مستان خرمی های بی فاصله. نامی را بایاد آر، محرم آمده. پایان سالهای دلمردگی های زمین آشفتگی های زمان، ببین زمین از کرانه رویاهای تازه یافته باز می گردد.

01':26''

106

0

/Play/176339/نامیرا

شعر «پاره وجود» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: کیست که رویای بی پایان، جهانی بی یزید، آرزویش نیست؟ ظلم سر آشتی ندارد، ذلیلت می خواهد، و چه تفاوت در کدام لباس، شمشیرت را عزیزترین پاره وجودت بدان، رویاها دشمنانی قسم خورده در کمین دارند.

01':28''

108

0

/Play/176338/پاره-وجود

شعر «پاکباخته» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: به حضرت عشق آبرو، به جهانیان، رویا، آرزو دادیم. پاکباخته در خون خود سماع کردی، خدا خدا کردی. هر نفس همنفس چرا حسین حسین نکنیم!؟

01':06''

99

0

/Play/176337/پاکباخته

«معجزه دیجیتال و اینهمه پنجره برای دیدن رویاهای مطیع. مگو چشمها خشک، چشم ها سنگ شده است. جهان با مرام حسینی رفیق، هماهنگ شده است»: با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید

01':10''

82

0

/Play/176336/پنجره-های-دیدن

شعر «پیوند» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: گاه زلال قطره ای اشک ما را به امتداد آبهای جهان وصل می کند. می پیوندد به محرم، اصل می کند

00':48''

61

0

/Play/176334/پیوند

شعر «پیشواز » با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: بیدارشو، بیدار شو،این سپیده است بی قید و فراغ، با دانش هموار شکیبایی و شکوه، شال سیه بسته. آه، آه در بهار درهمی از زخم و خون و شقه های جنون تاریخ، قتل عام منادیان رویا، کشتار هنجار آوران تمام اسماء خدا، و قبله از این پس ظهر، ظهر عاشورا.

01':26''

82

0

/Play/176332/پیشواز

شعر «پشت پلک هایم» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: از رویاهای رمیده ام فقط یک دم نام ترا پرسیده ام، اینهمه ابرهای نباریده پشت پلک هایم چه می کنند؟!.

00':50''

88

0

/Play/176331/پشت-پلک-هایم

شعر «راز» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: راز پریشانی هایش را هنوز، بیدهای مجنون می لرزند... برابر ستم ایستادن تمام قامت ارزش انسان است ...

01':26''

220

-1

0

/Play/176228/راز

شعر «روزگاران» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: مرگی پاییزانه، عارفانه ترین مرگ را گزیدند و جهان را پر از رویا و رازهای پنهان مانده در نام انسان کردند. حافظه لحظه ها حکاک 72 نام بر کتیبه ...

01':26''

68

1

0

/Play/176227/روزگاران

شعر «روزن رویاها» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: چه خوابستانی بود جهان، انسان اگر در هستی عاشورا بیدار نمی شد و از روزن عشق و ایثار شب و روز را نمی نگریست!

01':00''

81

0

/Play/176226/روزن-رویاها

شعر «سبز در حق» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: تقویم چهل روز را بی هیچ نقطه، بی هیچ خط، سفید سفید بودف بی زمان، متوقف، امروز اولین اربعین حسینی است ...

01':16''

129

-1

0

/Play/176224/سبز-در-حق

شعر «سلّاخان رویا» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: افتاده کنار جاده ای متروک، کلوخ پاره ای بود آدمی، آدمیزاده خالی از رویا. عاشورائیان برای همیشه جهان کارد از کف سلاخان رویا روبدند

01':02''

87

0

/Play/176222/سلّاخان-رویا

شعر «سر پناه» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: بر پهنه تاریک و بی بهار روزگار، عشق با تمام عطرهای گم شده اش جلوه گر در طلوع های ساحرانه با آنان، در آنان بود. باری با حسین و جمع والحان .....

01':32''

114

1

0

/Play/176221/سر-پناه

شعر «ثقل زمان» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: جهان در کدام سمت و سو ایستاده بود؟ کفر یا ایمان، گاه حدوث ظالمانه ترین فاجعه در استحاله باور تاریخ! گاه چه اشکامیزترین قصه ها غصه می شد ....

01':22''

267

0

/Play/176220/ثقل-زمان

شعر «سکوت گل های وحشی» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: آسمان اشکبار است و در مهی خاکستری چه سرد، پردرد می ریزد بر سینه سوزان سینه زنان، گرد امامزاده ای پیچیده در نوحه پرندگان و سکوت گلهای وحشی

01':14''

129

0

/Play/176219/سکوت-گل-های-وحشی

شعر «تا جرم جهان» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ از مجموعه عاشورای سپید: چرا از سنگ و اهن تبسم نروید؟! هفتاد و دو تن از پله های هفتاد و دو هزار رویا مدام از کنار چشم خاکیان تا پهنه ابدیت در سماعند مانده اند تا ثقل جهان نامتوازن نگردد و شقایق از آدمیزاد فاصله نگیرد، چرا از سنگ و اهن تبسم نروید؟!

01':26''

88

0

/Play/176218/تا-جرم-جهان

شعر «تنفس» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ ربر پله های کهکشان عشق ایستادند دست در دست هم، در منظرشان چنگال بی امان مرگ، بلندای راز عاشورا بود و ساز اوج ایثار. اری هدیه سر، یکان یکان برای تنفس هماره دین در همیشه شیستان زمین، زمینی بر شانه های طلوع زمان .... از مجموعه عاشورای سپید

01':44''

179

0

/Play/176214/تنفس

شعر «تاریخ شرمسار» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ نیزه بر پلک پروانه های تشنه کنار صراحت علقمه، و چشم های شیعه من ...دریایی خشک از گریستن بر قصی ترین لحظه در جهان..... از مجموعه عاشورای سپید

01':28''

52

0

/Play/176213/تاریخ-شرمسار

شعر «یگانگی» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ ترانه این ناقوس از خون مسیح می گوید، نغمه آن اذان از خون حسین(ع) بریک مداریم یگانگی بکاریم. از مجموعه عاشورای سپید

00':42''

105

0

/Play/176209/یگانگی

شعر «ظهور کربلا» با صدای استاد «عبدالعظیم صاعدی» و انتخاب موسیقی دکتر محسن جلیلی؛ رویاهای جهان زنده بگور اگر نه، تمام به تاخیر افتاده بود. تولد دوباره انسانی کامل، معصومی خونش خون خدا، و از این شأن ظهور کرد شان کربلا. از مجموعه عاشورای سپید

01':04''

85

0

/Play/176207/ظهور-کربلا