امام جمعه، عباس

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

همراه اول
کلینیک ایران نوین
scholl

جدیدترین ها

امام جمعه، عباس
امام جمعه، عباس

بیوگرافی

متولد 1345 تهران ، تحصيلات : کارشناس علوم قرآن و حديث

شغل : عضو شوراي عالي قرآن صدا و سيما

نام اساتيد : مرحوم محمدي ، مولائي و عليمرداني .

شروع فعاليت : او ابتدا با نوارهاي قاريان مصري و تقليد از آنها شروع کرد. وي سپس از محضر استاد مرحوم حاج بيوک محمدي کسب فيض کرد. بعد از چندي به جلسات ديگر راهنمايي شد و پس از آن نزد استاد عليمرداني به فراگيري يک دوره کامل تجويد تئو ري پرداخت و پس از گذشت چند ماه که آمادگي بيشتري پيدا کرد به جلسه استاد مولائي معرفي شد. 

آلبــــوم

تک فایــــل

مجمــــوعه ها

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 355

قرائت حزب چهارم از جزء هفتم قرآن کریم توسط عباس امام جمعه (15:07)

00':00''

395

2

0

/Play/57695/حزب-4

قرائت حزب سوم از جزء هفتم قرآن کریم توسط عباس امام جمعه (13:57)

00':00''

384

1

0

/Play/57694/حزب-3

قرائت حزب دوم از جزء هفتم قرآن کریم توسط عباس امام جمعه (16:57)

00':00''

332

3

0

/Play/57693/حزب-2

قرائت حزب اول از جزء هفتم قرآن کریم توسط عباس امام جمعه (11:58)

00':00''

365

-1

0

/Play/57692/حزب-1

قرائت مجلسی سوره های فتح آیات 27 تا آخر و علق آیات 1 تا 8 با صدای عباس امام جمعه (10:30)

00':00''

811

3

1

/Play/16296/فتح-و-علق

شرح و تفسیر سوره فلق از سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت" ، قاری: امام جمعه (13:26)

00':00''

451

0

/Play/15492/تفسیر-سوره-فلق

تفسیر سوره های ماعون و کوثر از سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری: امام جمعه (20:50)

00':00''

608

1

/Play/15488/تفسیر-سوره-های-ماعون-و-کوثر

شرح و تفسیر سوره شمس از سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت" ، قاری: امام جمعه (23:51)

00':00''

1627

2

1

/Play/15472/تفسیر-سوره-شمس

تفسیر آیات 1 تا 14 سوره فجر در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (18:22)

00':00''

365

1

0

/Play/15468/تفسیر-آیات-1-تا-14-سوره-فجر

تفسیر آیات 1 تا 10 سوره بروج در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری: امام جمعه (21:41)

00':00''

276

1

0

/Play/15461/تفسیر-آیات-1-تا-10-سوره-بروج

تفسیر آیات 29 تا آخر سوره مطففین و 1 تا 5 انشقاق در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت" راديو قرآن، قاری:امام جمعه (21:58)

00':00''

395

0

/Play/15459/تفسیر-آیات-29-تا-آخر-سوره-مطففین-و-1-تا-5-انشقاق

تفسیر آیات 1 تا آخر سوره انفطار در مباحث تفسیری برنامه "نسیم رحمت"، قاری: امام جمعه (24:27)

00':00''

232

0

/Play/15456/تفسیر-آیات-1-تا-آخر-سوره-انفطار

تفسیر آیات 39 تا آخر سوره نباء و آيات 1 تا 14 سوره نازعات در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (22:54)

00':00''

240

0

/Play/15449/تفسیر-آیات-39-تا-آخر-سوره-نباء-و1-تا-14-سوره-نازعات

تفسیر آیات 1 تا 24 سوره مرسلات در برنامه تفسیری "نسیم رحمت" راديو قرآن، قاری: امام جمعه (21:41)

00':00''

228

1

0

/Play/15444/تفسیر-آیات-1-تا-24-سوره-مرسلات

تفسیر آیات 1 تا 6 سوره قیامه در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (18:33)

00':00''

324

0

/Play/15438/تفسیر-آیات-1-تا-6-سوره-قیامه

تفسیر آیات 38 تا آخر سوره مدثر در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (21:54)

00':00''

350

0

/Play/15437/تفسیر-آیات-38-تا-آخر-سوره-مدثر

تفسیر آیات 1 تا 10 سوره مزمل در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (20:45)

00':00''

220

0

/Play/15432/تفسیر-آیات-1-تا-10-سوره-مزمل

تفسیر آیات 36 تا آخر سوره معارج و آیات 1 تا 4 سوره نوح در برنامه "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (24:32)

00':00''

317

0

/Play/15425/تفسیر-آیات-36-تا-آخر-سوره-معارج-و-آیات-1-تا-4-سوره-نوح

شرح و تفسیر آیات 42 تا آخر سوره قلم در مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (21:17)

00':00''

208

0

/Play/15417/تفسیر-آیات-42-تا-آخر-سوره-قلم

تفسیر آیات 28 تا41 سوره قلم در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (19:27)

00':00''

229

0

/Play/15416/تفسیر-آیات-28-تا-41-سوره-قلم

سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت" با عنوان تفسیر آیات 4 تا 8 سوره تحریم، قاری:امام جمعه (23:29)

00':00''

240

0

/Play/15409/تفسیر-آیات-4-تا-8-سوره-تحریم

تفسیر آیات 5 تا 9 سوره صف در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:سعیدیان (16:50)

00':00''

203

0

/Play/15396/تفسیر-آیات-5-تا-9-سوره-صف

تفسیر آیات 12 تا آخر سوره ممتحنه و 1 تا 4 سوره صف در برنامه تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (19:44)

00':00''

743

-1

0

/Play/15395/تفسیر-آیات-12-تا-آخر-سوره-ممتحنه-و1-تا-4-سوره-صف

تفسیر آیات 1و2 سوره حشر در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت" راديو قرآن، قاری:امام جمعه (18:58)

00':00''

278

0

/Play/15387/تفسیر-آیات-1و2-سوره-حشر

تفسیر آیات 9 تا 11 سوره مجادله در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (16:28)

00':00''

229

0

/Play/15384/تفسیر-آیات-9-تا-11-سوره-مجادله

سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت" پيرامون تفسیر آیات 1 تا 4 سوره مجادله، قاری: امام جمعه (20:34)

00':00''

259

0

/Play/15382/تفسیر-آیات-1-تا-4-سوره-مجادله

تفسیر آیات 20 تا 24 سوره حدید در مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (22:37)

00':00''

286

2

0

/Play/15379/تفسیر-آیات-20-تا-24-سوره-حدید

سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت" پيرامون تفسیر آیات 16 تا 19 سوره حدید، قاری:امام جمعه (17:05)

00':00''

289

0

/Play/15378/تفسیر-آیات-16-تا-19-سوره-حدید

شرح و تفسیر آیات 1 تا 5 سوره حدید در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (20:34)

00':00''

319

0

/Play/15375/تفسیر-آیات-1-تا-5-سوره-حدید

تفسیر آیات 15 تا40 سوره واقعه از تفسیر "نسیم رحمت" راديو قرآن، قاری:امام جمعه (24:35)

00':00''

423

0

/Play/15371/تفسیر-آیات-15-تا-40-سوره-واقعه

تفسیر آیات 46 تا 61 سوره رحمن از سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری: امام جمعه (17:25)

00':00''

294

0

/Play/15368/تفسیر-آیات-46-تا61-سوره-رحمن

تفسیر آیات 33 تا 42 سوره قمر در مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (18:03)

00':00''

215

0

/Play/15362/تفسیر-آیات-33-تا-42-سوره-قمر

تفسیر آیات 42 تا آخر سوره نجم در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (24:42)

00':00''

310

0

/Play/15358/تفسیر-آیات-42-تا-آخر-سوره-نجم

تفسیر آیات 31 تا 41 سوره نجم در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (20:52)

00':00''

176

1

0

/Play/15357/آیات-31-تا-41-نجم

تفسیر آیات 13 تا 18 سوره نجم در مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (22:01)

00':00''

227

0

/Play/15355/تفسیر-آیات-13-تا-18-سوره-نجم

تفسیر آیات 29 تا 39 سوره طور در مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (21:57)

00':00''

167

0

/Play/15352/تفسیر-آیات-29-تا-39-سوره-طور

سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت" در مورد تفسیر آیات 21 تا 28 سوره طور، قاری:امام جمعه (17:42)

00':00''

175

0

/Play/15351/تفسیر-آیات-21-تا-28-سوره-طور

سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت" پيرامون تفسیر آیات 43 تا 55 سوره ذاریات، قاری:امام جمعه (21:44)

00':00''

312

0

/Play/15348/تفسیر-آیات-43-تا-55-سوره-ذاریات

تفسیر آیات 41 تا آخر سوره قاف و1 تا 6 سوره ذاریات در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه

00':00''

429

0

/Play/15344/تفسیر-آیات-41-تا-آخر-سوره-قاف-و1-تا-6-سوره-ذاریات

تفسیر آیات 1 تا 11 سوره قاف از مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (22:24)

00':00''

196

0

/Play/15340/تفسیر-آیات-1-تا-11-سوره-قاف

سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت" در مورد تفسیر آیات 6 تا 10 سوره حجرات، قاری: امام جمعه (22:32)

00':00''

257

0

/Play/15336/تفسیر-آیات-6-تا-10-سوره-حجرات

شرح و تفسير آیات 26 تا 28 سوره فتح در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (17:37)

00':00''

206

1

0

/Play/15332/آیات-26-تا-28-سوره-فتح

تفسیر آیات 11 تا 15 سوره فتح در مجموعه مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (18:36)

00':00''

237

0

/Play/15329/تفسیر-آیات-11-تا-15-سوره-فتح

سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت" با موضوع تفسیر آیات 20 تا 28 سوره محمد(ص)، قاری: امام جمعه (20:51)

00':00''

217

0

/Play/15324/تفسیر-آیات-20-تا-28-سوره-محمد(ص)

شرح و تفسیر آیات 1 تا 6 سوره محمد(ص) در برنامه تفسیری "نسیم رحمت"، قاری: امام جمعه (24:00)

00':00''

230

0

/Play/15315/تفسیر-آیات-1-تا-6-سوره-محمد(ص)

سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت" در مورد تفسیر آیات 24 تا 28 سوره احقاف، قاری: امام جمعه (18:42)

00':00''

226

0

/Play/15310/تفسیر-آیات-24-تا-28-سوره-احقاف

تفسیر آیات 43 تا آخر سوره دخان سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری: امام جمعه (19:22)

00':00''

336

0

/Play/15301/آیات-43-تا-آخر-دخان

تفسیر آیات 81 تا آخر سوره زخرف در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری: امام جمعه (18:12)

00':00''

158

0

/Play/15297/آیات-81-تا-آخر-زخرف

تفسیر آیات 57 تا65 سوره زخرف در سلسله مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (21:25)

00':00''

167

0

/Play/15295/آیات-57-تا65-زخرف

تفسیر آیات 36 تا 45 سوره زخرف در مباحث تفسیری "نسیم رحمت"، قاری:امام جمعه (17:08)

00':00''

239

0

/Play/15293/آیات-36-تا-45-زخرف